About the artist

Mirjam Berloth is a visual artist, based in Amsterdam.

Als kunstenaar ben ik geïnteresseerd in de kunststromingen van de jaren ’60 van de vorige eeuw die niet wilden verwijzen naar de werkelijkheid maar aan kunst een diepere, intrinsieke betekenis toedichtten. Ik denk daarbij aan Hard Edge en Colorfield Painting; aan abstract expressionistische, en conceptuele kunst zoals die van Zero en Fluxus. Hoewel ik me in die kunstwerken kan verliezen en er tot tranen toe door geroerd kan raken, krijg ik het zelf niet voor elkaar om die distantie te bereiken en voeg steeds persoonlijke, overbodige zaken toe. Het mislukt steeds om consequent te zijn en een vooropgezet plan te blijven volgen. De werkelijkheid, in de vorm van onvermogen (het leven), sluipt er steeds weer in.
About the artist